Urbanistický návrh Holešovic

V rámci semestru při studiu na ČVUT jsem měla možnost navrhnout nový urbanistický koncept části Holešovic na Praze 7.

Řešení území pražských Holešovic vychází z jeho výborné dostupnosti a poloze u břehu řeky Vltavy. Právě promenáda kolem řeky je cílem hlavních pěších tahů z krajů území.

Zásadním prvkem ovlivňující koncepci celého řešení je nově navržený most spojující Holešovice a Karlín. Jeho polohu kopíruje pěší trasa z nově vzniklého náměstí až k promenádě podél řeky, která slouží jako veřejný park s herními i cvičebními prvky a restaurací ve stávajícím industriálním sile, které je poznávacím prvkem této části. Struktura zástavby respektuje a navazuje na již pro Holešovice tradiční blokovou zástavbu. V území vzniká hotel, administrativní budovy s komerčními prostory v prvním podlaží a především budovy pro bydlení. Administrativní budovy slouží také jako hluková a optická bariéra kolem mostu. Hotel zase využívá atraktivních výhledů na Prahu a především na Karlín. 

Nově vzniklé náměstí ukončuje osu veřejného parku v ulici Tusarova a vzniká zde zastávka tramvaje i ve směru Ortenového náměstí. Na severní části území nahrazuje bývalé parkoviště nový menší park a opticky navazuje na stávající veřejné prostranství stávajících administrativních budov.

Důležitou částí návrhu je hospodaření s šedou a dešťovou vodou. Ve vnitroblocích jsou retenční nádrže s jezírky, ve kterých se voda čistí a zároveň napomáhají k vytvoření příjemného mikroklimatu. Malé plochy trávy nahrazují trvalkové záhony. Ty jsou také využity u širokých naddimenzovaných chodníků v území. Střechy domů jsou využity pro solární panely a zelenou střechu. Povrchy chodníků a nově vzniklých parkovacích stání jsou propustné a vyspádované k trvalkovým záhonům. Hlavní pěší tahy lemují aleje stromů a trasa vedoucí z náměstí prochází výraznou prosklenou pasáží. Parkování je z většiny řešeno podzemními garážemi. Malá část je řešena na již stávajících komunikacích nebo na dvou parkovištích na povrchu.

QR vCard Ivana Volková

Ing. arch. Ivana Volková

Buďte v obraze

Nechte si zasílat čtvrtletní novinky z ateliéru ARCHITEKTIV a YouTube Let’s be architects.