Urbanistický návrh Holešovic

V rámci semestru při studiu na ČVUT jsem měla možnost navrhnout nový urbanistický koncept části Holešovic na Praze 7.

Řešení území pražských Holešovic vychází z jeho výborné dostupnosti a poloze u břehu řeky Vltavy. Právě promenáda kolem řeky je cílem hlavních pěších tahů z krajů území.

Zásadním prvkem ovlivňující koncepci celého řešení je nově navržený most spojující Holešovice a Karlín. Jeho polohu kopíruje pěší trasa z nově vzniklého náměstí až k promenádě podél řeky, která slouží jako veřejný park s herními i cvičebními prvky a restaurací ve stávajícím industriálním sile, které je poznávacím prvkem této části. Struktura zástavby respektuje a navazuje na již pro Holešovice tradiční blokovou zástavbu. V území vzniká hotel, administrativní budovy s komerčními prostory v prvním podlaží a především budovy pro bydlení. Administrativní budovy slouží také jako hluková a optická bariéra kolem mostu. Hotel zase využívá atraktivních výhledů na Prahu a především na Karlín. 

Nově vzniklé náměstí ukončuje osu veřejného parku v ulici Tusarova a vzniká zde zastávka tramvaje i ve směru Ortenového náměstí. Na severní části území nahrazuje bývalé parkoviště nový menší park a opticky navazuje na stávající veřejné prostranství stávajících administrativních budov.

Důležitou částí návrhu je hospodaření s šedou a dešťovou vodou. Ve vnitroblocích jsou retenční nádrže s jezírky, ve kterých se voda čistí a zároveň napomáhají k vytvoření příjemného mikroklimatu. Malé plochy trávy nahrazují trvalkové záhony. Ty jsou také využity u širokých naddimenzovaných chodníků v území. Střechy domů jsou využity pro solární panely a zelenou střechu. Povrchy chodníků a nově vzniklých parkovacích stání jsou propustné a vyspádované k trvalkovým záhonům. Hlavní pěší tahy lemují aleje stromů a trasa vedoucí z náměstí prochází výraznou prosklenou pasáží. Parkování je z většiny řešeno podzemními garážemi. Malá část je řešena na již stávajících komunikacích nebo na dvou parkovištích na povrchu.

Další projekty

Omlouváme se ale nemohli jsme nalézt žádné projekty.

Ing. arch. Ivana Volková