Zásady ochrany osobních údajů

Nakládání s vašimi údaji podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Prohlašujeme, že dodržujeme nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 dále označované jako „GDPR„.

Kdo údaje sbírá a zpracovává

Ing. arch. Ivana Volková
Eduarda Hamburgera 1216/9, Olomouc 779 00
IČ: 07385358
Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku v Olomouci od 20.8.2018

Kontaktní email: volkova@architektiv.cz

Jaké údaje a proč zpracováváme

Kontaktní formulář

 • Zpracováváme: jméno, e-mailová adresa, volitelně telefonní číslo.
 • Účel: Kontaktování zpět na základě vašeho dotazu.
 • Právní základ: Oprávněný zájem odpovědět na váš dotaz s cílem dosažení spolupráce.

Newsletter

 • Zpracováváme: e-mailová adresa.
 • Účel: Odesílání nepravidelných newsletterů.
 • Zrušení souhlasu se zasíláním: email volkova@architektiv.cz
 • Právní základ: Souhlas se zasíláním newsletterů.

PDF brožura "Informace o spolupráci"

 • Zpracováváme: e-mailová adresa.
 • Účel: Zaslání PDF brožury s informacemi o spolupráci.
 • Právní základ: Souhlas se zasláním brožury.

Jak vaše údaje používáme

Vaše osobní údaje využíváme pouze k výše uvedeným účelům a nezpracováváme je žádným jiným způsobem. Vaše údaje jsou uchovávány pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro který byly shromážděny, maximálně však po dobu 5 let.

Kdo má přístup k vašim údajům

Vaše osobní údaje nepředáváme třetím stranám a má k nim přístup pouze zpracovatel uvenený výše.

Soubory cookie

Webové stránky používají soubory cookie. Tyto soubory také vkládají třetí strany. Na níže uvedeném odkazu vás informujeme o používání cookies na našem webu.
https://architektiv.cz/cookies/

Vaše práva

V souladu s GDPR máte následující práva:

 • Právo na přístup: Můžete požádat o potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a získat kopii těchto údajů.
 • Právo na opravu: Můžete požádat o opravu nepřesných nebo neúplných údajů.
 • Právo na výmaz: Můžete požádat o výmaz vašich osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny.
 • Právo na omezení zpracování: Můžete požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů v určitých případech.
 • Právo na přenositelnost údajů: Můžete požádat o přenos vašich osobních údajů k jinému správci.
 • Právo vznést námitku: Můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu.

Kontakt

Pokud máte jakékoli dotazy nebo požadavky týkající se ochrany vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: volkova@architektiv.cz, nebo písemně na adrese uvedené výše u zpracovatele dat.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 1.1.2020.

QR vCard Ivana Volková

Ing. arch. Ivana Volková

PDF "Informace o spolupráci"

Nechte si na email zaslat informační příručku s možnostmi spolupráce, ukázkou projektu, častými otázkami našich klientů a základním cenovým rámcem. Pro více informací mě neváhejte kontaktovat přes kontaktní formulář.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Buďte v obraze

Nechte si zasílat čtvrtletní novinky z ateliéru ARCHITEKTIV a YouTube Let’s be architects.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.