Urbanistický návrh veřejného prostoru, Kněževes

Nové náměstí a přírodní park navržený na okraji obce Kněževes.

Řešené území se nachází okraji obce Kněževes, který přímo sousedí s Letištěm Václava Havla. Řešená oblast ze severovýchodní části navazuje na ulici Na Staré silnici, což je historická cesta lemovaná lipovou alejí. Z jihovýchodní části je oblast lemovaná vytíženou silnicí k průmyslovým areálům. Severozápadní strana navazuje na stávající zástavbu a ze západu je přilehlé pole. Ulice Na staré silnici má na hranici naší řešené oblasti autobusovou zastávku v obou směrech. Řešené území je v územním plánu vedeno jako občanská vybavenost. Limita území je především výšková a to max. výška staveb 12 m nad terénem. Lokalita nabývá na důležitosti díky často navštěvovanému vyhlídkovému valu a tím zvýšenou frekvencí návštěvníků obce.

Návrh výsledného řešení vychází z kombinace dvou koncepčních variant. Společná byla snaha o vytvoření hlukové a především prachové bariéry a vytvoření přírodního parku s dětským hřištěm. Navázání zástavby na stávající zástavbu rodinných domů. Odlišný byl přístup k ulici Na Staré silnici a umístění hasičárny. Za nejlepší polohu se považuje směrem k hřbitovu s výjezdem na silnici vedoucí k průmyslovým areálům. Samotná hasičárna tak má své částečné soukromí, ale stále je dobře dostupná. 

Prostor v návaznosti na ulici Na Staré silnici se uzavírá a definuje tak svoji podobu. Mezerou mezi novou zástavbou vzniká pozvolné schodiště s rostlinami, které propojuje přírodní park s reprezentativním a frekventovanějším místem. Vzniká zde malé náměstí/náves a spolu s ním i nové komerční prostory a bistro. Bistro slouží také jako jídelna pro nový penzion.

Jako další doplnění ulice vzniká bytový dům s 6-ti byty. Přírodním parkem se line nová cesta ke sportovnímu areálu, která je lemovaná kaštanovou alejí a doplněná dalšími prostory. Prvním prostorem je přírodní dětské hřiště, které volně přechází k amfiteátru, který může sloužit při obecních akcích (např. pálení čarodějnic), Ke konci přírodního parku vzniká včelí háj, kterému náleží několik záhonů s květinami.

QR vCard Ivana Volková

Ing. arch. Ivana Volková

Buďte v obraze

Nechte si zasílat čtvrtletní novinky z ateliéru ARCHITEKTIV a YouTube Let’s be architects.