Víkendová chata s výhledem, vizualizace, návrh pod Objectum, architektonické vizualizace, realistické vizualizace

Architektonické vizualizace

Vytvoříme vám realistické vizualizace exteriérů či interiérů určených pro komerční účely.

Rádi Vám zpracujeme realistické vizualizace určené pro komerční účely. Ať už se jedná o vizualizace vzorových bytů v developerských projektech, produktové vizualizace či exteriérové vizualizace nové zástavby.

Co se týká vizualizací rezidenčních bytů pro koncové zákazníky, tak ty zpracováváme jako součást návrhu interiéru či architektonické studie.

Ing. arch. Ivana Volková