Urbanistický návrh nového centra Žižkov a kulturního centra v okolí nákladového nádraží

V rámci projektu jsem navrhla náměstí v místě budoucí stanice metra D a také nové kulturní centrum v území inspirace.

Řešené území se nachází v okolí bývalého nákladového nádraží Žižkov, na Praha 3. Jedná se o část Prahy s obrovským potenciálem, jelikož je zde perfektní technická infrastruktura, dojezdová vzdálenost do samotného centra jen pár minut a je zde v budoucnu plánovaná stanice metra D.

Návrh je zpracován v rámci předdiplomu a následně diplomu. Diplomová část řeší prostor a soubory budov knihovny, ZŠ a Kulturně-vzdělávacího centra. Právě Kulturně-vzdělávací centrum je zpracováno s větším detailem až do fáze studie se schematickými půdorysy.

Území jsem rozdělila na 3 hlavní části. První nejdůležitější jsem nazvala centrum. Centrum pro Prahu 3, v budoucnosti významný dopravní uzel, náměstí celoměstského významu a nové nákupní a pracovní příležitosti pro občany Prahy. Jelikož se v okolí nenachází žádné multifunkční náměstí, které by se stalo významným místem pro společenské události, kapacitně vyhovovalo potřebám obyvatel a zároveň bylo v určitém ohledu ikonické, navrhla jsem náměstí zužující se ke dvou výškovým budovám, které vytvoří bránu do území a stanou se poznávacím znamením této čtvrti.

V návaznosti na náměstí vzniká další důležité území, které jsem nazvala jako území inspirace. Prostředí industriálního nákladového nádraží s industriálním parkem, vzdělávacích a kulturních budov vytvoří prostor pro všechny generace a lidi různých zájmů. Bylo pro mě důležité situovat školu v těsné návaznosti na kulturní budovy, jako je v tomto případě knihovna a multifunkční kulturní centrum. Chtěla jsem, aby byly děti vedeny ke kultuře, respektu a byly v centru dění dalších nadaných lidí, od kterých se mohou inspirovat. Ve dne tak prostor bude žít díky dětem, večer zase díky kulturnímu centru. Na tuto oblast navazuje i sportovní stezka s cyklotrasou, agility hřištěm, workout zónou a několika herních prvků pro děti.

Posledním územím je území klidu, které umožňuje optický i psychický únik od rušného města a volně navazuje na přiléhající Olšanské hřbitovy. Olšanské hřbitovy nyní spousta lidí využívá jako velký tichý park.

Budovy je doporučeno stavět s plochou zelenou střechou. Ve vnitroblocích se počítá s retenčními jezírky, které zlepšují mikroklima a pomáhají zpomalovat cyklus dešťové vody ve městě.

QR vCard Ivana Volková

Ing. arch. Ivana Volková

Buďte v obraze

Nechte si zasílat čtvrtletní novinky z ateliéru ARCHITEKTIV a YouTube Let’s be architects.